Våra politiker 2017

Byalaget har gjort en sökning i Helsingborg.se på våra politiker som har adress Rydebäck.
Här är resultatet i bokstavsordning:

Andersson, Pontus, (SD) Idotts- och Fritidsnämnden

Arvidsson, Monica, (S) Vård-och omsorgsnämnden

Augustin, Stanislav, (S) Byggnadsnämnden

Augustin, Yvonne, (S) Regionfullmäktig Reg. Skåne

Bengtsson, Peter, (M) Kommunfullmäktige

Borg, Hans, (M) NSR Styrelseledarmot

Engert, Lars (M) Helsingborgshem Styrelseledarmot

Frohm, Heinz (S), Tingsrätten Nämndeman

Hovbrandt, Margarets (M) Överförmyndarnämnden

Jansson, Marie (FP), Tingsrätten Nämndeman

Jeppsson, Ingrid (S) Socialnämnden

Kronberg, Åke, (M) Öresundskraft Styrelseledarmot

Lindskog, Liselotte, (MP), Utvecklingsnämnden

Nilsson, Maria (C) Ordf. Vård och Omsorg

Ohlsson, Sigvard (M), Byggnadsnämnden

Saouan, Akram, (S), Öresundskraft Styrelseledarmot

Sundberg-Olsson, Annie, (M), Synfoniorkestern Styr.led.

Zupanic, Mirko, (M), Utvecklingsnämnden

Dessa förtroendevalda personer hoppas vi ju på är ambassadörer för Rydebäck inne i Rådhuset!  Givetvis ser vi dom gärna som medlemmar i Byalaget och aktiva för att förbättra för Rydebäcksborna oavsett partifärg. Byalaget kommer senare i år att bjuda in våra politiker till samtal om olika frågor i Rydebäck.