QR-kod

Så här skannar du en QR-kod
1. Öppna Kamera-appen från hemskärmen, Kontrollcenter eller låsskärmen.

2. Välj den bakre kameran. Håll enheten så att QR-koden visas i sökaren i Kamera-appen. Enheten identifierar QR-koden och visar en notis.

3. Tryck på notisen för att öppna länken som är kopplad till QR-koden.

Läs mer här https://sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod