Protokoll från möten

Här visar vi de senaste Styrelse och Årsmötesprotokollen. För den som så önskar finns protokoll från tidigare år arkiverade hos Byalagets Sekreterare och kan på anmodan läsas där.