grannsamverkan


Information 2018-12-17
Grannsamverkan har minskat inbrotten radikalt, mest i Skåne. TV4-inslag 18-11-23
Se inslaget här


Information 2018-12-13
Tjuvarna berättar: Då avstår vi från inbrott.    Aftonbladet 18-12-13
"Paul Barath är i dag förbundsordförande i Kris, Kriminellas revansch i samhället. Men bakom sig har han 25 år av kriminalitet, varav nio i fängelse.

Det är mest effektivt
Det inbrottstjuven är rädd för är inte larmbolagens väktare, utan snarare det höga ljudet som påkallar grannars uppmärksamhet.
– Det betyder att man inte kan stanna där inne så länge. Man letar inte gärna länge om det står och tjuter.
Det mest effektiva skyddet är dock inte larmet.
– Jag bor själv i ett hus. Relationen till grannarna är viktigare än larmet. Att man hjälps åt. Grannsamverkan är effektivt, säger Paul Barath."
Det tjuvarna helst vill undvika är ”hund, larm, polis och grannsamverkansperson”, skriver
polisen.
Läs hela artikeln från Aftonbladet i bilagan


Information 2018-12-06
Stöldskyddsföreningen -  SSF:
Tjuvarnas högtid är här – minska risken för inbrott

Positiv inbrottsstatistik på Sverigenivå, från polisen i Göteborg
När vi tittar på resultatet i ett lite större perspektiv, Sverige, ser vi att frekvenserna på årsbasis generellt gått ned, se bilaga.

Grannsamverkanprojektet återkommer inom kort med en statusrapport


INFORMATION 2018-11-08
Stoppa Tjuven 57 fel och rätt | Stöldskyddsföreningen
Inbrott är första avsnittet. Det finns ytterligare 9 avsnitt som tex cykelstölder, "smarta hem" och ID-kapning.

INFORMATION 2018-10-26
Polisen Helsingborg, brottsstatistik för Rydebäck
Råd& Rön, om vikten av Grannsamverkan
Brottsförebyggande rådet, brottsstatistik 2017
Helsingborgs stad om Grannsamverkan, film


Grannsamverkan i Byalagets nyhetsbrev
Grannsamverkan-arbetet går in i nästa fas, läs i
Nyhetsbrev nr 16, 2018-10-19
Byalaget tar initiativ till brottsförebyggande satsning, läs i
Nyhetsbrev nr 15, 2018-10-05


Informationsmaterial i anslutning till Grannsamverkanmötet 18-10-03 i Församlingshemmet
Videor om Grannsamverkan generellt
Vad är Grannsamverkan, video
Kontaktombudets uppgift, video
Coyards, om digital Grannsamverkan
Laholm, praktiskt exempel på användning av Coyards
 


Om du vill ha kontakt med Byalagets projekt, så mejla till
grannsamverkan-rydebacksbyalag@telia.com