grannsamverkan

Information 2019-06-26
Insidertips - stoppa tjuven  Vi i Villa  2019-06-29
 


Information 2019-01-26
Polisens inbrottsstatistik för Rydebäck 2015-2018
 
Nu har vi äntligen fått statistik som gör att vi kan få lite bättre koll på läget.
 
Bifogad karta, bilaga 1, innehåller 1 "kryss med ring" på varje gata som haft ett eller flera inbrott eller inbrottsförsök under 2015-2018. Obs! krysset markerar inte adress utan gatunamnet.
 
Sammanlagt under dessa år har Rydebäck haft 49 inbrott/inbrottsförsök enligt polisens statistik som vi fick 22/1-19. Av dessa är 9 inbrott i lägenhet, 18%.
2015    25 inbrott/inbrottsförsök
2016      7
2017    14
2018      3
 
Rydebäck har nu startat 8 grannsamverkangrupper och vi vill ha kontakt med fler intresserade.
 
Med hög medvetenhet och aktiv närvaro i grannsamverkan kan vi hålla inbrotten på lägsta möjliga nivå.
 
Du som är intresserad att starta Grannsamverkan, hör av dig via mejl till:
grannsamverkan-rydebacksbyalag@telia.com
 
I bilaga 2 finns HD-artikeln 24/1-19 om inbrottsstatistik Helsinborg


Information 2018-12-17
Grannsamverkan har minskat inbrotten radikalt, mest i Skåne. TV4-inslag 18-11-23
Se inslaget här


Information 2018-12-13
Tjuvarna berättar: Då avstår vi från inbrott.    Aftonbladet 18-12-13
"Paul Barath är i dag förbundsordförande i Kris, Kriminellas revansch i samhället. Men bakom sig har han 25 år av kriminalitet, varav nio i fängelse.

Det tjuvarna helst vill undvika är ”hund, larm, polis och grannsamverkansperson”, skriver
polisen.
Läs hela artikeln från Aftonbladet i bilagan


Information 2018-12-06
Stöldskyddsföreningen -  SSF:
Tjuvarnas högtid är här – minska risken för inbrott

Positiv inbrottsstatistik på Sverigenivå, från polisen i Göteborg
När vi tittar på resultatet i ett lite större perspektiv, Sverige, ser vi att frekvenserna på årsbasis generellt gått ned, se bilaga.

Grannsamverkanprojektet återkommer inom kort med en statusrapport


INFORMATION 2018-11-08
Stoppa Tjuven 57 fel och rätt | Stöldskyddsföreningen
Inbrott är första avsnittet. Det finns ytterligare 9 avsnitt som tex cykelstölder, "smarta hem" och ID-kapning.

INFORMATION 2018-10-26
Polisen Helsingborg, brottsstatistik för Rydebäck
Råd& Rön, om vikten av Grannsamverkan
Brottsförebyggande rådet, brottsstatistik 2017
Helsingborgs stad om Grannsamverkan, film


Grannsamverkan i Byalagets nyhetsbrev
Grannsamverkan-arbetet går in i nästa fas, läs i
Nyhetsbrev nr 16, 2018-10-19
Byalaget tar initiativ till brottsförebyggande satsning, läs i
Nyhetsbrev nr 15, 2018-10-05


Informationsmaterial i anslutning till Grannsamverkanmötet 18-10-03 i Församlingshemmet
Videor om Grannsamverkan generellt
Vad är Grannsamverkan, video
Kontaktombudets uppgift, video
Coyards, om digital Grannsamverkan
Laholm, praktiskt exempel på användning av Coyards
 


Om du vill ha kontakt med Byalagets projekt, så mejla till
grannsamverkan-rydebacksbyalag@telia.com