OM MOBILTÄCKNING

Dålig mobiltäckning i Rydebäck

Det fasta telefonnätet håller gradvis på att spela ut sin roll och ersättes ofta med Mobiltelefon. Svagheten är då att täckningen inomhus i Rydebäck är dålig, ja ibland så dålig att de danska näten kommer in och tar över vilket kan leda till stora extra kostnader då det uppfattas som om vi är utomlands.

För att råda bot på detta behövs det flera bastationer placerade centralt i Rydebäck. Med bättre täckning följer också lägre strålningsnivåer eftersom mobiltelefonerna måste sända på max. effekt när täckningen är dålig. Tvärt emot alltså mot vad de flesta av oss tror. Vi behöver därför intressera mobiloperatörerna till att satsa på Rydebäck.
Här är en bra förklaring.

Byalaget har under 2014 varit i kontakt med alla större mobiloperatörer om den dåliga täckning och man hänvisar till att man för några år sedan försökte att få byggnadstillstånd för en mast nere vid Heabäcken, något som kringboende och Byalaget då la sig emot i brist på bättre vetande.

Byalaget har idag ändrat uppfattning, baserat på bättre kunskaper om strålning och risker, och skulle välkomna en mast i västra delen av samhället.

Hur går vi vidare?

Byalaget har aft kontakt med de ledande operatörerna utan resultar som beskrivet ovan.

Rydebäcksbor som är missnöjda med täckningen måste nu som individuella abbonenter ta kontakt med sin operatör och framföra sitt missnöje. Det ser vi just nu som den bästa möjligheten att få till stånd en utbuggnad av nätet här.