OM BREDBAND I RYDEBÄCK

BYALAGETS INSTÄLLNING I BREDBANDSFRÅGAN - FIBER.

Först och främst vill vi betona att Rydebäcks Byalag inte tar ställning för eller emot något system eller operatör.

Vi vill ha mångfald och valmöjligheter för de som bor i Rydebäck.

Vi tycker som du att det är irriterande att COMHEM har monopol i Satellitens (Rydebäcksbornas) nät och skulle gärna släppa in flera.

För det andra så kan en av orsakerna till det måttliga intresset (30%) i RYDEBÄCK 1 är att där bor många äldre pensionärer varav många inte har en dator. Dom är inte lätta att övertyga om att investera 15.000 kr i ett fibernät. Pensionärerna har en inkomst på ca: 15-20.000 kr/ månad och är socioekonomiskt svaga och kan inte "chansa" med sina inkomster. Detta att RYDEBÄCK 1 har en äldre befolkning gör också att deras IT vanor är annorlunda och många är fortfarande nöjda med analog-TV och har på sin höjd intresse att kunna Skypa barnbarnen och skicka E-mail vilket lätt låter sig göras via ADSL och enklare uppkopplingar. Där har vi en viktig orsak till varför intresset i RYDEBÄCK 1 är lägre.

För det tredje har COMHEM genom Satelliten erbjudit ett "hyfsat" alternativ med hastigheter upp till 500 MB/s utan att man behöver investera något ytterligare. Om man har fiber eller ej sista biten (ca: 50 meter) är för dom flesta helt ovidkommande och ett svagt argument. Du omvandlar ju till syvende och sist i alla fall signalerna till att gå i koppar inne i huset. Svagheten ligger i valfriheten och att vara tvingad in i COMHEM´s monopol. 

2014-10-20  Hur går Byalaget vidare?
Byalaget har kontakt med Stadsdatanätet för att ta upp frågan om att förnya kampanjen här i Rydebäck för att skap att starkare intresseunderlag. Vi vet att det tillkommer hela tiden yngre familjer med ett stort interesse för IT och Digital-TV som är krävande på bandbredd därför bör underlaget hela tiden bli bättre så att vi kommer upp i de "magiska" 50% som erfordras.

 

14 mars 2014 - Byalaget tar initiativ för att få in konkurrens i befintliga Kabel-TV/Fibernätet.

Som ett resultat av Öresundskraft/Stadsdatanätets inställning kommer samtal att starta för att få in konkurrens och mångfald i det befintliga Kabel/Fibernätet som tillhör Satelliten. Arbeter med detta påbörjas under april. Vi vet nu att nätet har kapacitet fullt i klass med Stadsdatanätet och kan leverera upp till 1000 MB/sek internet. Då den nya UltraHD/4K TV standard beräknas kräva 100 MB/sek för säker TV förbindelse så är det framtidssäkert även med Kabel/Fibernätet hos Satelliten.

14 mars 2014 - Fiberanslutning i fara p.g.a dåligt intresse

Följande meddelande kom till anmälda fastigheter i veckan.

"Du är en av de villaägare som beställt en anslutning till stadsnätet i området Rydebäck 1. För att vi ska kunna bygga ut stadsnätet i ett område måste ca hälften av de berörda villaägarna göra en beställning. I dagsläget har 27 % av villaägarna beställt i ditt område. Det räcker tyvärr inte för att vi ska kunna fatta positivt beslut om utbyggnad.
 Däremot låter vi möjligheten finnas kvar för boende i Rydebäck 1. Om fler villaägare skickar in avtal så att vi når upp till att 50 % beställt en anslutning innan hösten finns möjligheten kvar att vi då kan bygga ut stadsnätet under 2015.
 Om det inte finns ett tillräckligt stort intresse i höst kommer vi att skjuta utbyggnadsplanerna för Rydebäck 1 på framtiden.
 Du som vill kan därför fortfarande prata med dina grannar för att påverka att fler beställer. Behöver du hjälp med information så går det bra att kontakta oss på: stadsnat@oresundskraft.se

 
Vänliga hälsningar
Öresundskraft Stadsnät"