NYHETSBREV KONTAKT E-posta SPONSORER 2013

Startsida – aktuellt
AKTUELLT NYHETSBREV
MEDLEM
• Medlemsrabatter
Styrelsen
PROJEKT
• Sportcentrum
• Evenemang
Skrivelser
Protokoll
Årsmöteshandlingar 2014
Stadgar
Länkar
Naturslingan i Rydebäck
Karta
Rydebäcks Byalag


Vi vill ha med dig i Rydebäcks Byalag även 2014!

Rydebäcks Byalags styrelse arbetar ivrigt för att vi alla ska få det bättre i Rydebäck. Det är både stora och små projekt som vi har arbetat med och fått förändringar till stånd för ett säkrare, ljusare och attraktivare Rydebäck. En del har redan presenterats i Helsingborgs Dagblad och lokaltidningen Vi i Rydebäck.

Rydebäck behöver ett starkt Byalag som tar tillvara rydebäcksbornas intressen. Byalaget är idag ett självklart bollplank och remissinstans för den del av Helsingborgs Stads verksamhet som berör Rydebäck.

Att vara medlem är viktigt för Rydebäck. Ju fler som stöder Byalagets verksamhet, desto starkare står vi gentemot Helsingborgs Stad och andra institutioner. Nära 500 hushåll valde att bli medlemmar förra året. Medlemsavgiften för 2014 är endast 200 kronor för hela året.
Medlemskap i Rydebäcks Byalag ger dig och din familj rabatter i vissa butiker och företag, mot uppvisande av gällande medlemskort. Listan finns på vår hemsida och i informationspärmen i Rydebäcks Bibliotek.

Den stora utmaningen för Byalaget är att få bygga ett SportCentrum (se skiss till höger). Bilden visar den tänkta byggnaden i tre plan som innehåller ny idrottshall, efterlängtat badhus samt friskvårds-centrum med integrerad fritidsgård. Där finns också en skolmatsal, som snabbt kan ändras om till aula eller utbildnings-/informationssal. Denna stora satsning görs för att samla unga och gamla och ge boende i Rydebäck ett aktivare liv.
Allt under ett tak!

På vår hemsida www.rydebacksbyalag.se, informerar vi om vårt arbete, projekt och vår verksamhet med skrivelser, protokoll med mera. Delar av samma information finns i informationspärmen i Biblioteket.

Så gör nu slag i saken – bli medlem! Inbetalning sker till Byalagets bankgironummer 5848-8719.

Styrelsen i Rydebäcks Byalag ser tacksamt fram emot ett händelserikt 2014, tillsammans med dig.

Tryck nedan på ”Läs mer” för att ladda hem en pdf med mer information.Gatubeläggningen i Rydebäck under all kritik

Byalaget har den 1 augusti 2013 för tredje gången tillskrivit Helsingborgs Stad och Stadsbyggnadsförvaltningen för att bland annat få de akuta skadorna i gatunätet åtgärdade. Den här gången har man även via foto i en fyrsidig pdf-bilaga redovisat en del av skadorna.


MEDLEMSMEDDELANDE:

Har du betalat årsavgiften,
men inte fått något medlemskort?

Det kan bero på att du glömt att ange ditt namn och din adress på inbetalningskortet när du betalade. Har du en känsla av att så är fallet, ber vi dig meddela dina uppgifter till föreningens e-postadress info(a)rydebacksbyalag.se.
Du kan också ringa föreningens kassör, Gunilla Persson, på telefon 042-22 02 47 och lämna uppgifterna. Så ska vi se till att du får ditt medlemskort.Fast och utmärkt motionsslinga önskas!

Läs om de önskemål vi, tillsammans med Rydebäcks IF, den 1 september 2012 framför till kommunen under rubriken ”Skrivelser” i vänstermarginalen.Projekt Sportcentrum avancerar

Läs mer om vad som hittills hänt.


Glöm inte att ändra ditt bokmärke till www.rydebacksbyalag.se

HEMSIDAN uppdateras kontinuerligt. Är det något du saknar eller har idéer på sidans innehåll och utformning, vill vi gärna ha dina synpunkter. Använd formuläret under rubriken KONTAKT här ovan.
Du kan också skicka dem via mejl till info(a)rydebacksbyalag.se

SPONSORER 2012